اخبار و مزایدات

گزارش پیشرفت پروژه ستایش تبریز درتاریخ 1400/4/11

گزارش پیشرفت پروژه ستایش تبریز درتاریخ 1400/4/11

.

پیشرفت نمای پروژه پدیدار تهران در تاریخ 1400/4/11

پیشرفت نمای پروژه پدیدار تهران در تاریخ 1400/4/11

.

بازدید جناب آقای دکتر ایمانی، ریاست محترم هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان و مدیر عامل محترم بانک سینا از پروژه پاسداران (سینما قدس مشهد)

بازدید جناب آقای دکتر ایمانی، ریاست محترم هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان و مدیر عامل محترم بانک سینا از پروژه پاسداران (سینما قدس مشهد)

.

بزرگترین مرکز واکسیناسیون شرق کشور امروز در برج های کوهسنگی افتتاح شد

بزرگترین مرکز واکسیناسیون شرق کشور امروز در برج های کوهسنگی افتتاح شد

.

موقعیت ساختمان پديدار نسبت به سایر ساختمان‌های شاخص در منطقه

موقعیت ساختمان پديدار نسبت به سایر ساختمان‌های شاخص در منطقه

.

بتن ریزی بالشتک و تیر پل شماره ۱ شهرک میلاد مرند در تاریخ ۴۰۰.۴.۱

بتن ریزی بالشتک و تیر پل شماره ۱ شهرک میلاد مرند در تاریخ ۴۰۰.۴.۱

.

شروع نصب خرپاهای سازه نگهبان در اضلاع غربی و شمالی پروژه ابوذر غفاری مشهد شرکت فراسوی شرق در تاریخ1400/3/30

شروع نصب خرپاهای سازه نگهبان در اضلاع غربی و شمالی پروژه ابوذر غفاری مشهد شرکت فراسوی شرق در تاریخ1400/3/30

.

گزارش پیشرفت پروژه ستایش تبریز درتاریخ 1400/3/24

گزارش پیشرفت پروژه ستایش تبریز درتاریخ 1400/3/24

.

گزارش پیشرفت نمای بیرونی پروژه پدیدار تهران 1400/3/22

گزارش پیشرفت نمای بیرونی پروژه پدیدار تهران 1400/3/22

.

اجرای قالب بندی آجری فونداسیون سازه نگهبان پروژه ابوذر غفاری شرکت فراسوی شرق در تاریخ 1400/3/19

اجرای قالب بندی آجری فونداسیون سازه نگهبان پروژه ابوذر غفاری شرکت فراسوی شرق در تاریخ 1400/3/19

.

گزارش پیشرفت پروژه ستایش تبریز درتاریخ 1400/3/12

گزارش پیشرفت پروژه ستایش تبریز درتاریخ 1400/3/12

.

گزارش پیشرفت پروژه میلاد مرند شرکت کوثر آذربایجان در تاریخ 1400/3/9

گزارش پیشرفت پروژه میلاد مرند شرکت کوثر آذربایجان در تاریخ 1400/3/9

.

تسطیح کف گود پروژه ابوذر  شرکت فراسوی شرق در تاریخ 1400/3/7

تسطیح کف گود پروژه ابوذر شرکت فراسوی شرق در تاریخ 1400/3/7

.

برشکاری و دمونتاژ خرپاهای سقف پروژه پاسداران شرکت فراسوی شرق در تاریخ 1400/3/10

برشکاری و دمونتاژ خرپاهای سقف پروژه پاسداران شرکت فراسوی شرق در تاریخ 1400/3/10

.

گزارش بازدید مدیرعامل هلدینگ تجلی مهر ایرانیان از پروژه بام قزوین در تاریخ 1400/3/1

گزارش بازدید مدیرعامل هلدینگ تجلی مهر ایرانیان از پروژه بام قزوین در تاریخ 1400/3/1

.

گزارش بازدید مدیرعامل هلدینگ تجلی مهر ایرانیان از پروژه پل یادگار امام قزوین 1400/3/1

گزارش بازدید مدیرعامل هلدینگ تجلی مهر ایرانیان از پروژه پل یادگار امام قزوین 1400/3/1

.

حلول ماه مبارک رمضان مبارک

حلول ماه مبارک رمضان مبارک

حلول ماه مبارک رمضان مبارک

سال 1400 ، سال { تولید،پشتیبانی ها،مانع زدایی ها } مبارک باد.

سال 1400 ، سال { تولید،پشتیبانی ها،مانع زدایی ها } مبارک باد.

سال 1400 ، سال { تولید،پشتیبانی ها،مانع زدایی ها } مبارک باد.

مزایده فروش آپارتمان مسکونی نوساز در سعادت آباد تهران و کوهسنگی مشهد

مزایده فروش آپارتمان مسکونی نوساز در سعادت آباد تهران و کوهسنگی مشهد

ملک سعادت آباد تهران و کوهسنگی مشهد

برشکاری و دمونتاژ خرپاهای سقف پروژه پاسداران شرکت فراسوی شرق در تاریخ 1400/3/10

برشکاری و دمونتاژ خرپاهای سقف پروژه پاسداران شرکت فراسوی شرق در تاریخ 1400/3/10

شروع نصب خرپاهای سازه نگهبان در اضلاع غربی و شمالی پروژه ابوذر غفاری مشهد شرکت فراسوی شرق در تاریخ1400/3/30

شروع نصب خرپاهای سازه نگهبان در اضلاع غربی و شمالی پروژه ابوذر غفاری مشهد شرکت فراسوی شرق در تاریخ1400/3/30

پر بازدیدترین ها