پروژه های شرکت سازندگی انصار

پروژه پل نادری قزوین

تقاطع غير همسطح نادری شهر قزوين

مشاهده مطالب

پروژه پل عمران قزوین

تقاطع غير همسطح عمران شهر قزوين

مشاهده مطالب

پروژه زیرگذر چهارراه ولیعصر

اجرای پروژه زیر گذر عابر پیاده چهارراه ولی عصر (عج) تهران

مشاهده مطالب

مدیران شرکت

قلعه نوئی

قلعه نوئی

مدیرعامل
محمد حسن خانی

محمد حسن خانی

مدیر حراست
علیرضا فتح الله زاده

علیرضا فتح الله زاده

مدیر اداری
حسین سوهانی

حسین سوهانی

مدیر پشتیبانی و HSE
مجتبی صفاری

مجتبی صفاری

سرپرست مالی
فریبرز مفرح

فریبرز مفرح

معاون فنی و اجرائی