پروژه های شرکت سازندگی انصار

مدیران شرکت

قلعه نوئی

قلعه نوئی

مدیرعامل
محمد حسن خانی

محمد حسن خانی

مدیر حراست
علیرضا فتح الله زاده

علیرضا فتح الله زاده

مدیر اداری
حسین سوهانی

حسین سوهانی

مدیر پشتیبانی و HSE
اسماعیل عسگری

اسماعیل عسگری

سرپرست مالی
فریبرز مفرح

فریبرز مفرح

معاون فنی و اجرائی
مهدی اعتصام

مهدی اعتصام

رییس هیئت مدیره
مسلم مقدم

مسلم مقدم

هیئت مدیره
محسن منشوری

محسن منشوری

هیئت مدیره
غلامرضا باقری

غلامرضا باقری

هیئت مدیره