پروژه های شرکت کوثر آذربایجان

شهرک میلاد مرند

آماده سازی قطعات شهرک و اجرای تاسیسات زیربنایی و روبنایی شهرک میلاد مرند

مشاهده مطالب

برج تجاری مسکونی ستایش

برج تجاری مسکونی ستایش

مشاهده مطالب

فاز اول تجاری مسکونی سهند

احداث ساختمان تجاری مسکونی بصورت مشارکتی

مشاهده مطالب

مدیران شرکت

بهروز شفق نیا

بهروز شفق نیا

مدیرعامل

یوسف عطاری خسروشاهی

یوسف عطاری خسروشاهی

معاون فنی و اجرائی

بابک شیری

بابک شیری

مدیر پشتیبانی

رضا انصاری اوردکلوئی

رضا انصاری اوردکلوئی

مدیر طرح و برنامه

بهرام کاری

بهرام کاری

مدیر مالی

علیرضا رهبر شهسواری

علیرضا رهبر شهسواری

حراست

بابک بهامین فر

بابک بهامین فر

املاک

سید احد فاروقی

سید احد فاروقی

مدیر منابع انسانی