پروژه های شرکت کوشا پایدار

برج های مسکونی پایدار شهر

برج های مسکونی پایدار شهر

مشاهده مطالب

ساختمان اداری گاندی

ساختمان اداری گاندی

مشاهده مطالب

مدیران شرکت

امید ناطقی

امید ناطقی

مدیر فنی

سید جواد شیخ الاسلامی

سید جواد شیخ الاسلامی

مدیر مالی ،اداری ،پشتیبانی