مشخصات فنی :

تعداد طبقات : 1.2

تعداد واحد :137

زیربنا :3930 متر مربع

متراژ زمین : 376

نوع سازه : بتن آرمه

تعداد پارکینگ : -

سیستم گرمایش : بخاری گازی

سیستم سرمایش : -

امکانات ویژه : _

سال شروع : 1384

سال اتمام : 1386