مشخصات فنی :

تعداد طبقات : 3

تعداد واحد : -

زیربنا :1700 متر مربع

متراژ زمین : 10254متر مربع

نوع سازه : فلزی

تعداد پارکینگ : محوطه

سیستم گرمایش : موتور خانه مرکزی

سیستم سرمایش : چیلر

امکانات ویژه : آمفی تئاتر

سال شروع : -

سال اتمام : -