ساختمان اداری گاندی شامل 3 طبقه پارکینگ لابی و طبقه همکف و اتاق های اداری در طبقات اول تا پنجم