مشخصات فنی :

تعداد طبقات : 7

تعداد واحد : 282

زیربنا :81475 متر مربع

متراژ زمین : 23139متر مربع

نوع سازه : بتن آرمه

تعداد پارکینگ : 483

سیستم گرمایش : موتور خانه مرکزی

سیستم سرمایش : چیلر

امکانات ویژه : سالن اجتماعات

سال شروع : 1391

سال اتمام : 1393