مشخصات فنی :

تعداد طبقات : 5

تعداد واحد :10

زیربنا :1000 متر مربع

متراژ زمین :

نوع سازه : بتن آرمه

تعداد پارکینگ : 10

سیستم گرمایش : پکیج

سیستم سرمایش : تمهیدات کولرگازی

امکانات ویژه : _

سال شروع : 1383

سال اتمام : 1386