مشخصات فنی پروژه

 

کاربری : مسکونی

مساحت زمین : 445.27متر

زیربنای کل : 1362.5 متر

طبقات بالای همکف  :5 طبقه

طبقات زیر زمین : 0 طبقه

پارکینگ : 10

نوع اسکلت :فلزی_سقف تیرچه و بلوک

شروع پروژه :1387

پایان پروژه :1388