مشخصات فنی :

تعداد طبقات : 4

تعداد واحد :8

زیربنا :880 متر مربع

متراژ زمین :

نوع سازه : بتن آرمه

تعداد پارکینگ : 8

سیستم گرمایش : پکیج

سیستم سرمایش : ندارد

امکانات ویژه : _

سال شروع : 1380

سال اتمام : 1383