مشخصات فنی :

تعداد طبقات : 2

تعداد واحد :1

زیربنا :- متر مربع

متراژ زمین : -

نوع سازه : فلزی

تعداد پارکینگ : -

سیستم گرمایش : موتورخانه مرکزی

سیستم سرمایش : کولر گازی

امکانات ویژه : _

سال شروع : 1385

سال اتمام : 1386