مشخصات فنی پروژه

 

کارفرما : شهرداری محمدیه قزوین

دستگاه نظارت : معاونت فنی و عمرانی شهرداری محمدیه

مساحت کل : 12 هکتار

زیربنای ابنیه کل : 8100 متر مربع

حجم عملیات خاکی : 115000 متر مکعب

جدول گذاری : 36500 متر

کف سازی : 57000 متر مربع

دیوار کشی : 300 متر