مشخصات فنی پروژه

 

کارفرما : شهرداری قزوین

دستگاه نظارت : مهندسان مشاور گروه ایجاد

تعداد طبقات : 15 طبقه

زیربنا : 30319 متر

نوع سازه : اسکلت فلزی پیچ و مهره ای

تاریخ شروع :1390

مدت قرارداد : 32 ماه