مشخصات فنی :

تعداد طبقات : 5

تعداد واحد :240

زیربنا :19200متر مربع

متراژ زمین : 10680متر مربع

نوع سازه : بتن آرمه

تعداد پارکینگ : محوطه

سیستم گرمایش : پکیج

سیستم سرمایش : _

امکانات ویژه : _

سال شروع : 1388

سال اتمام : 1390