مشخصات فنی :

تعداد طبقات : 5

تعداد واحد :330

زیربنا :28090متر مربع

متراژ زمین : 20104متر مربع

نوع سازه : بتن آرمه

تعداد پارکینگ : محوطه

سیستم گرمایش : پکیج

سیستم سرمایش : _

امکانات ویژه : _

سال شروع : 1389

سال اتمام : 1392