مشخصات فنی :

تعداد طبقات : 3

تعداد واحد :396

زیربنا :36410متر مربع

متراژ زمین : 34124متر مربع

نوع سازه : فلزی

تعداد پارکینگ : محوطه

سیستم گرمایش : پکیج

سیستم سرمایش : _

امکانات ویژه : _

سال شروع : 1389

سال اتمام : 1392